Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2016 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του [2017/2222(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Νότης Μαριάς (A8-0387/2017)

Ο Νότης Μαριάς παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marlene Mizzi και Pál Csáky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Artis Pabriks, Maria Grapini και Indrek Tarand.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Νότης Μαριάς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου