Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2327(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0356/2017

Внесени текстове :

A8-0356/2017

Разисквания :

PV 14/12/2017 - 4
CRE 14/12/2017 - 4

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.9
CRE 14/12/2017 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0503

Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург

4. Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)
CRE

Доклад относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии [2016/2327(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Damiano Zoffoli (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Massimiliano Salini, от името на групата PPE, Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказаха се: Karmenu Vella и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: 14 декември 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност