Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2327(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0356/2017

Indgivne tekster :

A8-0356/2017

Forhandlinger :

PV 14/12/2017 - 4
CRE 14/12/2017 - 4

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.9
CRE 14/12/2017 - 8.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0503

Protokol
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg

4. En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (forhandling)
CRE

Betænkning om en europæisk strategi for lavemissionsmobilitet [2016/2327(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Indlæg af Damiano Zoffoli (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Massimiliano Salini for PPE-Gruppen, Karoline Graswander-Hainz for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Talere: Karmenu Vella og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 14.12.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik