Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2327(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0356/2017

Teksty złożone :

A8-0356/2017

Debaty :

PV 14/12/2017 - 4
CRE 14/12/2017 - 4

Głosowanie :

PV 14/12/2017 - 8.9
CRE 14/12/2017 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0503

Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg

4. Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej [2016/2327(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Damiano Zoffoli (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Karoline Graswander-Hainz w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 14.12.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności