Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2327(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2017

Ingivna texter :

A8-0356/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 4
CRE 14/12/2017 - 4

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.9
CRE 14/12/2017 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0503

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

4. En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (debatt)
CRE

Betänkande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet [2016/2327(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Damiano Zoffoli (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Karmenu Vella och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 14.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy