Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3001(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0685/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0496

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.1. Η ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και ιδίως η υπόθεση του Nguyen Van Hoa
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 και B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου