Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3002(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0686/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0497

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.2. Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 και B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius και Laima Liucija Andrikienė παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου