Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3002(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0686/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0497

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

5.2. Kambodja: oppositionen förbjuds
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 och B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius och Laima Liucija Andrikienė redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao och Herbert Dorfmann.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 14.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy