Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3003(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0691/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.3. Ελ Σαλβαδόρ: Η υπόθεση των γυναικών που διώκονται λόγω αποβολής
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 και B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Οι Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ernest Urtasun και Wajid Khan.

Παρεμβαίνει ο Marek Jurek επί προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κανονισμού, μετά τις δηλώσεις των Soraya Post και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.36.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου