Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3003(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0691/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

5.3. El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall
CRE

Resolutionsförslag B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 och B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco Assis för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun och Wajid Khan.

Talare: Marek Jurek som gjorde en personlig kommentar, i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen, med anledning av inläggen från Soraya Post och Stanislav Polčák.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 14.12.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.36.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy