Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg

5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.12.2017).


5.1. Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa

Forslag til beslutning B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 og B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Iturgaiz og Jean-Paul Denanot.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.12.2017.


5.2. Cambodja: forbud mod oppositionen

Forslag til beslutning B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 og B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius og Laima Liucija Andrikienė forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao og Herbert Dorfmann.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 14.12.2017.


5.3. El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort

Forslag til beslutning B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 og B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Francisco Assis for S&D-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, og Iratxe García Pérez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun og Wajid Khan.

Indlæg af Marek Jurek for en personlig bemærkning, jf. forretningsordenens artikel 164, som følge af Soraya Posts og Stanislav Polčáks indlæg.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 14.12.2017.

(Mødet udsat kl. 11.36.)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik