Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. joulukuuta 2017 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.12.2017, kohta 2).


5.1. Sananvapaus Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 ja B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Iturgaiz ja Jean-Paul Denanot.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.1.


5.2. Kambodža: opposition kieltäminen

Päätöslauselmaesitykset B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 ja B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius ja Laima Liucija Andrikienė esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao ja Herbert Dorfmann.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.2.


5.3. El Salvador: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi

Päätöslauselmaesitykset B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 ja B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bernd Lucke, ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Iratxe García Pérez.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun ja Wajid Khan.

Marek Jurek käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman työjärjestyksen 164 artiklan mukaisesti Soraya Postin ja Stanislav Polčákin puheenvuorojen johdosta.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.36.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö