Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg

5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 13.12.2017.)


5.1. Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa

Propuneri de rezoluții B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 și B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker și Notis Marias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Iturgaiz și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 14.12.2017.


5.2. Cambodgia: interzicerea opoziției

Propuneri de rezoluții B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 și B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius și Laima Liucija Andrikienė au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao și Herbert Dorfmann.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 14.12.2017.


5.3. El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii

Propuneri de rezoluții B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 și B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Bernd Lucke, și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, și Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun și Wajid Khan.

A intervenit Marek Jurek pentru o chestiune de ordin personal, în conformitate cu articolul 164 din Regulamentul de procedură, ca urmare a afirmațiilor lui Soraya Post și Stanislav Polčák.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 14.12.2017.

(Ședința a fost suspendată la 11.36.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate