Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/3002(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0686/2017

Debates :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0497

Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - Strasbūra

8.2. Kambodža: opozīcijas aizliegšana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 un B8-0697/2017 (2017/3002(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0686/2017

(aizstāj B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 un B8-0697/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Marc Tarabella S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Norica Nicolai ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā;

—   Barbara Kappel.

Pieņemts (P8_TA(2017)0497).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika