Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/3003(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0691/2017

Viták :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2017. december 14., Csütörtök - Strasbourg

8.3. Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 és B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0691/2017

(amely a B8-0691/2017 és B8-0702/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0695/2017

(amely a B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 és B8-0701/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Sabine Lösing, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0498)

Felszólalások

Molly Scott Cato szóbeli módosítást terjeszt elő a C. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosítást elfogadják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat