Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/3003(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0691/2017

Razprave :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Sprejeta besedila :


Zapisnik
Četrtek, 14. december 2017 - Strasbourg

8.3. Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava (glasovanje)
Dobesedni zapis

predlogi resolucij B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 in B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0691/2017

(ki nadomešča B8-0691/2017 in B8-0702/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská in Elmar Brok v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR.

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0695/2017

(ki nadomešča B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 in B8-0701/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis in Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P8_TA(2017)0498)

Govori

Molly Scott Cato je podala ustni predlog spremembe k uvodni izjavi C, ki je bil upoštevan.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov