Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 december 2017 - Straatsburg

8.4. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti (ter vervanging van de rapporteur) en Dennis de Jong, vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid