Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2932(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0678/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0499

Zápis
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk

8.5. Situace v Afghánistánu (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Afghánistánu (2017/2932(RSP))

Rozprava se konala dne 12. prosince 2017 (bod 10 zápisu ze dne 12.12.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 14. prosince 2017 (bod 2 zápisu ze dne 14.12.2017).

Návrhy usnesení B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0678/2017

(nahrazující B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi a Jaromír Štětina za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Bodil Valero za skupinu Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

přijat (P8_TA(2017)0499)

Právní upozornění - Ochrana soukromí