Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2932(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0678/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0499

Protokol
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg

8.5. Situationen i Afghanistan (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. december 2017 (punkt 10 i protokollen af 12.12.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 14. december 2017 (punkt 2 i protokollen af 14.12.2017).

Forslag til beslutning B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 og B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0678/2017

(erstatter B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 og B8-0684/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi og Jaromír Štětina, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Barbara Kappel.

Vedtaget (P8_TA(2017)0499)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik