Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2932(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0678/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0499

Pöytäkirja
Torstai 14. joulukuuta 2017 - Strasbourg

8.5. Afganistanin tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Afganistanin tilanne (2017/2932(RSP))

Keskustelu käytiin 12. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 12.12.2017, kohta 10).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 14. joulukuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0678/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ja B8-0684/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Barbara Kappel.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0499)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö