Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2932(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0678/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0499

Zapisnik
Četvrtak, 14. prosinca 2017. - Strasbourg

8.5. Stanje u Afganistanu (glasovanje)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Afganistanu (2017/2932(RSP))

Rasprava je održana 12. prosinca 2017. (točka 10 zapisnika od 12.12.2017.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 14. prosinca 2017. (točka 2 zapisnika od 14.12.2017.).

Prijedlozi rezolucija B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0678/2017

(koji zamjenjujeB8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2017)0499)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti