Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2932(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0678/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0499

Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

8.5. Padėtis Afganistane (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Afganistane (2017/2932(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. gruodžio 12 d. (2017 12 12 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2017 m. gruodžio 14 d. (2017 12 14 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ir B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0678/2017

(keičia B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 ir B8-0684/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi ir Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Barbara Kappel.

Priimta (P8_TA(2017)0499).

Teisinė informacija - Privatumo politika