Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2932(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0678/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2017 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0499

Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg

8.5. Sytuacja w Afganistanie (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2017/2932(RSP))

Debata odbyła się w dniu 12 grudnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 12.12.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 14 grudnia 2017 r. (pkt 2 protokołu z dnia 14.12.2017).

Projekty rezolucji B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0678/2017

(zastępujący B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 i B8-0684/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Przyjęto (P8_TA(2017)0499)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności