Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0678/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0499

Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

8.5. Situácia v Afganistane (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Afganistane (2017/2932(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 12. decembra 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 12.12.2017).

Návrhy uznesenia boli oznámené 14. decembra 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 14.12.2017).

Návrhy uznesenia B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0678/2017

(nahrádzajúci B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 a B8-0684/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE;

—   Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Barbara Kappel.

Prijaté (P8_TA(2017)0499)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia