Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0678/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0499

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg

8.5. Situationen i Afghanistan (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Afghanistan (2017/2932(RSP))

Debatten hade ägt rum den12 december 2017 (punkt 10 i protokollet av den 12.12.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 14 december 2017 (punkt 2 i protokollet av den 14.12.2017).

Resolutionsförslag B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0678/2017

(ersätter B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 och B8-0684/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi och Jaromír Štětina, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2017)0499)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy