Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (hlasovanie)

8.2. Kambodža: zákaz opozície (hlasovanie)

8.3. Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (hlasovanie)

8.4. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych konaní: Presadzovanie smernice 2006/123/ES oslužbách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení apožiadavky súvisiace so službami aktorou sa mení smernica 2006/123/ES anariadenie (EÚ) č. 1024/2012 oadministratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému ovnútornom trhu

8.5. Situácia v Afganistane (hlasovanie)

8.6. Situácia Rohingov (hlasovanie)

8.7. Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (hlasovanie)

8.8. Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (hlasovanie)

8.9. Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia