Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 13. prosince 2017)

Námitka vůči prováděcímu aktu: Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák a Notis Marias

doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek a Stanislav Polčák

zpráva Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi a Andrejs Mamikins

zpráva Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová a Csaba Sógor

zpráva Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Hlasování: čtvrtek 14. prosince 2017)

Návrh usnesení o situaci v Afghánistánu (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Návrh usnesení o situaci Rohingyů (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

zpráva Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa a Maria Grapini

zpráva Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini a Notis Marias

zpráva Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini a Seán Kelly.

Právní upozornění - Ochrana soukromí