Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. detsember 2017 - Strasbourg

9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Kolmapäeva, 13. detsembri 2017 hääletus)

Vastuväide rakendusaktile: fosforhappe, fosfaatide, di-, tri- ja polüfosfaatide (E 338–452) kasutamine vertikaalsetes külmutatud liha varrastes (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák ja Notis Marias

Soovitus rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek ja Stanislav Polčák

Raport: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi ja Andrejs Mamikins

Raport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová ja Csaba Sógor

Raport: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Neljapäeva, 14. detsembri 2017 hääletus)

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Afganistanis (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Resolutsiooni ettepanek rohingjade olukorra kohta (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Raport: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa ja Maria Grapini

Raport: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini ja Notis Marias

Raport: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini ja Seán Kelly.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika