Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - Strasbūra

9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2017. gada 13. decembra, balsošanas laiks)

Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák un Notis Marias

Ieteikums pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek un Stanislav Polčák

Michael Gahler ziņojums - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi un Andrejs Mamikins

Godelieve Quisthoudt-Rowohl ziņojums - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová un Csaba Sógor

Alyn Smith ziņojums - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(ceturtdienas, 2017. gada 14. decembra, balsošanas laiks)

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Afganistānā (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan un Andrejs Mamikins

Rezolūcijas priekšlikums par rohindžu stāvokli (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Anna Maria Corazza Bildt ziņojums - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa un Maria Grapini

Notis Marias ziņojums - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini un Notis Marias

Bas Eickhout ziņojums - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini un Seán Kelly

Juridisks paziņojums - Privātuma politika