Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 december 2017 - Straatsburg

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 13 december 2017)

Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: Gebruik van fosforzuur, fosfaten en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) in bevroren verticale vleesspiezen (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák en Notis Marias

Aanbeveling na de enquête witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek en Stanislav Polčák

Verslag Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi en Andrejs Mamikins

Verslag Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová en Csaba Sógor

Verslag Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Stemmingen van donderdag 14 december 2017)

Ontwerpresolutie over de situatie in Afghanistan (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan en Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over de situatie van de Rohingya (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Verslag Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa en Maria Grapini

Verslag Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini en Notis Marias

Verslag Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini en Seán Kelly.

Juridische mededeling - Privacybeleid