Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z środy 13 grudnia 2017 r.)

Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák i Notis Marias

Zalecenie w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová i Csaba Sógor

Sprawozdanie Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins.

(Głosowanie z czwartku 14 grudnia 2017 r.)

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Afganistanie (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji ludu Rohingja (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Sprawozdanie Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa i Maria Grapini

Sprawozdanie Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini i Notis Marias

Sprawozdanie Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini i Seán Kelly.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności