Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 13. decembra 2017)

Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák a Notis Marias

Odporúčanie v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek a Stanislav Polčák

Správa: Michael Gahler - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi a Andrejs Mamikins

Správa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová a Csaba Sógor

Správa: Alyn Smith - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Hlasovanie vo štvrtok 14. decembra 2017)

Návrh uznesenia o situácii v Afganistane (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Návrh uznesenia o situácii Rohingov (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Správa: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa a Maria Grapini

Správa: Notis Marias - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini a Notis Marias

Správa: Bas Eickhout - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini a Seán Kelly.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia