Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 14 декември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Афганистан (внесени предложения за резолюция)
 3.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (разискване)
 4.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
5.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа
  
5.2.Камбоджа: забрана на опозицията
  
5.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Време за гласуване
  
8.1.Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа (гласуване)
  
8.2.Камбоджа: забрана на опозицията (гласуване)
  
8.3.Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен аборт (гласуване)
  
8.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
  
8.5.Положението в Афганистан (гласуване)
  
8.6.Положението на хората от общността рохингия (гласуване)
  
8.7.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (гласуване)
  
8.8.Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. (гласуване)
  
8.9.Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Петиции
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (199 kb) Присъствен списък (59 kb) Резултати от гласувания (98 kb) Резултати от поименно гласуване (651 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (34 kb) Резултати от поименно гласуване (55 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (519 kb) Резултати от поименно гласуване (900 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност