Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Situationen i Afghanistan (indgivne beslutningsforslag)
 3.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (forhandling)
 4.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
5.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa
  
5.2.Cambodja: forbud mod oppositionen
  
5.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afstemningstid
  
8.1.Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (afstemning)
  
8.2.Cambodja: forbud mod oppositionen (afstemning)
  
8.3.El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort (afstemning)
  
8.4.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked
  
8.5.Situationen i Afghanistan (afstemning)
  
8.6.Situationen for Rohingyafolket (afstemning)
  
8.7.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (afstemning)
  
8.8.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 (afstemning)
  
8.9.En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Andragender
 14.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 15.Tidspunkt for næste mødeperiode
 16.Hævelse af mødet
 17.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Afstemningsresultater (90 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (651 kb) 
 
Protokol (80 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (32 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (51 kb) 
 
Protokol (264 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (502 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (803 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik