Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Afganistānā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā (debates)
 4.Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  5.1.Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta
  5.2.Kambodža: opozīcijas aizliegšana
  5.3.Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem
 6.Sēdes atsākšana
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Vārda brīvība Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lieta (balsošana)
  8.2.Kambodža: opozīcijas aizliegšana (balsošana)
  8.3.Salvadora: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem (balsošana)
  8.4.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
  8.5.Stāvoklis Afganistānā (balsošana)
  8.6.Rohindžu stāvoklis (balsošana)
  8.7.Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana (balsošana)
  8.8.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā (balsošana)
  8.9.Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Lūgumraksti
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 15.Nākamo sēžu datumi
 16.Sēdes slēgšana
 17.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (185 kb) Apmeklējumu reģistrs (58 kb) Balsojumu rezultāti (91 kb) Balsojumi pēc saraksta (651 kb) 
 
Protokols (80 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (33 kb) Balsojumi pēc saraksta (53 kb) 
 
Protokols (265 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (572 kb) Balsojumi pēc saraksta (895 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika