Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 14 december 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Situatie in Afghanistan (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (debat)
 4.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa
  5.2.Cambodja: het verbod op de oppositie
  5.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met name het geval van Nguyen Van Hoa (stemming)
  8.2.Cambodja: het verbod op de oppositie (stemming)
  8.3.El Salvador: gevallen van vrouwen die worden vervolgd wegens een miskraam (stemming)
  8.4.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
  8.5.Situatie in Afghanistan (stemming)
  8.6.Situatie van de Rohingya (stemming)
  8.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)
  8.8.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2016 (stemming)
  8.9.Een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzoekschriften
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Sluiting van de vergadering
 17.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (182 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de stemming (90 kb) Hoofdelijke stemming (651 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (32 kb) Hoofdelijke stemming (53 kb) 
 
Notulen (263 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (506 kb) Hoofdelijke stemming (880 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid