Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 grudnia 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja w Afganistanie (złożone projekty rezolucji)
 3.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (debata)
 4.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa
  
5.2.Kambodża: zakaz opozycji
  
5.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Głosowanie
  
8.1.Wolność słowa w Wietnamie, zwłaszcza sprawa Nguyena Van Hoa (głosowanie)
  
8.2.Kambodża: zakaz opozycji (głosowanie)
  
8.3.Salwador: przypadki kobiet ściganych za poronienie (głosowanie)
  
8.4.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym
  
8.5.Sytuacja w Afganistanie (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja ludu Rohingja (głosowanie)
  
8.7.Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (głosowanie)
  
8.8.Prace Komisji Petycji w roku 2016 (głosowanie)
  
8.9.Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Petycje
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Zamknięcie posiedzenia
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (182 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowania (91 kb) Wyniki głosowań imiennych (651 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (34 kb) Wyniki głosowań imiennych (50 kb) 
 
Protokół (267 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (507 kb) Wyniki głosowań imiennych (819 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności