Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Afganistane (predložené návrhy uznesení)
 3.Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (rozprava)
 4.Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
5.1.Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa
  
5.2.Kambodža: zákaz opozície
  
5.3.Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Hlasovanie
  
8.1.Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa (hlasovanie)
  
8.2.Kambodža: zákaz opozície (hlasovanie)
  
8.3.Salvádor: prípady žien stíhaných za potraty (hlasovanie)
  
8.4.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych konaní: Presadzovanie smernice 2006/123/ES oslužbách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení apožiadavky súvisiace so službami aktorou sa mení smernica 2006/123/ES anariadenie (EÚ) č. 1024/2012 oadministratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému ovnútornom trhu
  
8.5.Situácia v Afganistane (hlasovanie)
  
8.6.Situácia Rohingov (hlasovanie)
  
8.7.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (hlasovanie)
  
8.8.Rokovania Výboru pre petície v roku 2016 (hlasovanie)
  
8.9.Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Petície
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (90 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (651 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (32 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (75 kb) 
 
Zápisnica (264 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (510 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (884 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia