Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 14 december 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Afghanistan (ingivna resolutionsförslag)
 3.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (debatt)
 4.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa
  
5.2.Kambodja: oppositionen förbjuds
  
5.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  
8.1.Yttrandefrihet i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (omröstning)
  
8.2.Kambodja: oppositionen förbjuds (omröstning)
  
8.3.El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall (omröstning)
  
8.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
  
8.5.Situationen i Afghanistan (omröstning)
  
8.6.Situationen för rohingyafolket (omröstning)
  
8.7.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (omröstning)
  
8.8.Arbetet i utskottet för framställningar 2016 (omröstning)
  
8.9.En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Framställningar
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (182 kb) Närvarolista (58 kb) Omröstningsresultat (90 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (651 kb) 
 
Protokoll (79 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (32 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (57 kb) 
 
Protokoll (260 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (502 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (802 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy