Indeks 
Protokol
PDF 502kWORD 32k
Torsdag den 14. december 2017 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa 

Forslag til beslutning: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B8-0685/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B8-0685/2017ECR
B8-0687/2017Verts/ALE
B8-0688/2017S&D
B8-0690/2017ALDE
B8-0693/2017PPE

 2. Cambodja: forbud mod oppositionen 

Forslag til beslutning: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B8-0686/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 12§originaltekstvs+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B8-0686/2017ECR
B8-0689/2017Verts/ALE
B8-0692/2017GUE/NGL
B8-0694/2017S&D
B8-0696/2017ALDE
B8-0697/2017PPE
Anmodning om særskilt afstemning
GUE/NGL§ 12

 3. El Salvador: Sagerne om kvinder, der er blevet retsforfulgt for spontan abort 

Forslag til beslutning: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B8-0691/2017
(PPE, ECR)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN-244, 282, 18
Forslag til beslutning RC-B8-0695/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ CVE+ændret mundtligt388, 124, 73
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B8-0702/2017PPE
B8-0691/2017ECR
B8-0695/2017Verts/ALE
B8-0698/2017GUE/NGL
B8-0699/2017ALDE
B8-0701/2017S&D
Anmodning om afstemning ved navneopråb
PPEendelig afstemning (RC-B8-0691/2017)
Diverse
Angelika Mlinar (ALDE-Gruppen) havde ligeledes underskrevet det fælles beslutningsforslag RC-B8-0695/2017.
Molly Scott Cato havde stillet følgende mundtlige ændringsforslag til § C:
“der henviser til, at sagen om Teodora del Carmen Vásquez blev behandlet af appeldomstolen den 13. december 2017, og hendes anke blev afvist, efter at den pågældende kvinde har tilbragt de sidste ti år i fængsel, mens Evelyn Beatriz Hernandez Cruz’ dom blev stadfæstet i oktober 2017”

 4. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ***I 

Betænkning: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: afgørelse om indledning interinstitutionelle forhandlingerAN+444, 164, 7
Anmodning om afstemning ved navneopråb
EFDD, GUE/NGL, ENF:endelig afstemning
Diverse
Der var anmodet om afstemning fra GUE/NGL, Verts/ALE og EFDD-Gruppen (jf. forretningsordenens artikel 69c).

 5. Situationen i Afghanistan 

Forslag til beslutning: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B8-0678/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B8-0678/2017PPE
B8-0679/2017Verts/ALE
B8-0680/2017EFDD
B8-0681/2017ALDE
B8-0682/2017GUE/NGL
B8-0683/2017ECR
B8-0684/2017S&D

 6. Situationen for Rohingyafolket 

Forslag til beslutning: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Fælles beslutningsforslag RC-B8-0668/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
§ 41Verts/ALE+
§ 17§originaltekstvs+
§ 24§originaltekstvs+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)+
Beslutningsforslag fra de politiske grupper
B8-0668/2017ECR
B8-0669/2017ALDE
B8-0670/2017PPE
B8-0671/2017EFDD
B8-0672/2017S&D
B8-0673/2017Verts/ALE
B8-0674/2017GUE/NGL
Anmodning om særskilt afstemning
ECR:§§ 17, 24

 7. Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi 

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 91GUE/NGL-
Efter § 92GUE/NGL-
3GUE/NGLdiv
1+
2-
§ 104GUE/NGL-
§ 115GUE/NGL-
§ 236GUE/NGL-
§ 287GUE/NGL+
§ 298GUE/NGL+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+597, 6, 20
Anmodning om opdelt afstemning
S&D:
ændringsforslag 3
1.del:"minder Kommissionen om, at begrænsninger på onlineindhold skal indføres på grundlag af lovgivningen og være veldefinerede, forholdsmæssige, legitime og forfølge et klart mål;"
2.del:"mener derfor, at enhver foranstaltning, som medlemsstaterne har fastsat for at overvåge tjenester såsom videodelingsplatforme, bør være begrænset til at beskytte mindreårige mod materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, og online-phishing;"

 8. Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016 

Betænkning: Notis Marias (A8-0387/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Efter § 23EFDDdiv
1+
2/VE-200, 391, 23
§ 4§originaltekstvs+
§ 5§originaltekstdiv
1+
2+
§ 144EFDDAN-231, 390, 2
Efter § 1618PPEAN-202, 399, 21
§ 198S&D+
§ 225EFDD-
§originaltekstdiv
1+
2/VE+375, 228, 19
Efter § 226EFDDAN+337, 276, 9
7EFDDdiv
1/AN+374, 184, 65
2/AN-209, 392, 22
11Verts/ALEAN-284, 336, 4
§ 2512Verts/ALE-
§originaltekstdiv
1+
2+
§ 2613Verts/ALEAN+347, 271, 7
§ 2917SPPEAN-292, 299, 30
Efter § J1EFDDdiv
1+
2-
§ M14PPEAN-250, 321, 54
9Verts/ALE+
§ N10Verts/ALEVE+323, 278, 17
§ O§originaltekstdiv
1+
2-
§ T§originaltekstdiv
1+
2+
Efter § U15PPEVE-275, 326, 20
§ X2EFDDVE-284, 339, 0
§ AB16SPPE-
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+356, 206, 61
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE:ændringsforslag 11, 13, 14, 17, 18
EFDDændringsforslag 4, 6, 7, 14, 18
PPE:ændringsforslag 17
Anmodning om særskilt afstemning
Verts/ALE:§ 4, § O
Anmodning om opdelt afstemning
PPE
§ 25
1.del:"understreger, at der bliver indgivet andragender om en bred vifte af emner fra det indre marked, retlige anliggender, energi og transport til grundlæggende rettigheder, sundhed, miljøret, handicap og dyrevelfærd og de forskellige konsekvenser af Brexit for borgerne;"
2.del:"understreger, at der i 2016 skete en stigning på 10 % i antallet af modtagne andragender (1 569), og opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at de tjenester, der har ansvaret for behandling af andragender, navnlig sekretariatet for Udvalget for Andragender, har tilstrækkeligt personale;"
§ T
1.del:teksten uden ordene: "både" og "og deres sympatisører"
2.del:disse ord
Verts/ALE:
§ 5
1.del:"anser det fortsat for en særlig forpligtelse at sikre, at der ikke opstår uforholdsmæssigt lang forsinkelse, inden andragender afvises eller afsluttes, når de ikke opfylder betingelserne for behandling eller er ubegrundede;"
2.del:"fremhæver i denne forbindelse kravet om, at afvisning eller afslutning af andragender, fordi de anses for at være ubegrundede, skal begrundes behørigt over for andrageren;"
S&D:
§ O
1.del:teksten uden ordene: "hurtigt", "således at udvalget ikke bliver overbebyrdet", "administrative"
2.del:disse ord
ALDE:
ændringsforslag 1
1.del:teksten uden ordet: "fuld"
2.del:dette ord
ændringsforslag 3
1.del:teksten uden ordet: "fuld"
2.del:dette ord
ændringsforslag 7
1.del:teksten uden ordene: "fuld" og "fulde"
2.del:disse ord
§ 22
1.del:teksten uden ordene: "beklager, at Kommissionen ikke på behørig vis har taget hensyn til det arbejde, der for nylig er gjort i forbindelse med en ikke-lovgivningsmæssig beslutning om det europæiske borgerinitiativ, herunder navnlig udtalelsen fra Udvalget for Andragender, og at Kommissionen dermed heller ikke fuldt ud har respekteret den interinstitutionelle aftale;"
2.del:disse ord

 9. En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet 

Betænkning: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 18§originaltekstvs+
§ 20§originaltekstdiv
1/AN+482, 112, 23
2/AN+423, 161, 33
§ 23§originaltekstvs/VE+312, 278, 17
§ 45§originaltekstvs+
§ 46§originaltekstvs+
§ 81§originaltekstvs+
§ 85§originaltekstdiv
1/AN+305, 299, 10
2/AN-286, 293, 23
§ 86§originaltekstAN+300, 299, 12
§ 89§originaltekstvs/VE+310, 278, 9
§ 93§originaltekstAN-232, 339, 30
§ 1102Verts/ALE+
§ 113§originaltekstvs+
§ 1153Verts/ALE+
§ 1334Verts/ALE+
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+301, 249, 25
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:§§ 20, 85
S&D§§ 20, 85, 86, 93
Verts/ALE:§§ 85, 86
Anmodning om særskilt afstemning
PPE§§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113
Verts/ALE:§ 93
ECR:§§ 18, 20, 23, 81, 85, 86
S&D:§ 93
Anmodning om opdelt afstemning
PPE
§ 20
1.del:"glæder sig over Kommissionens indsats for at udvikle standarder for interoperable elektroniske bompengesystemer i EU og den kommende revision af Eurovignetdirektivet,"
2.del:"som bør omfatte afstandsbaseret opkrævning og differentiering på grundlag af CO2-emissioner samt mulighed for at differentiere opkrævningen på grundlag af ajourførte eurostandarder; mener, at afstandsbaseret opkrævning bør dække alle personbiler og varevogne, idet der samtidig gives mulighed for en vis fleksibilitet i fjerntliggende og tyndt befolkede områder;"
Verts/ALE:
§ 85
1.del:teksten uden ordene: "inden 2035"
2.del:disse ord
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik