Index 
Jegyzőkönyv
PDF 510kWORD 35k
2017. december 14., Csütörtök - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-0693/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0685/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0685/2017ECR
B8-0687/2017Verts/ALE
B8-0688/2017S&D
B8-0690/2017ALDE
B8-0693/2017PPE

 2. Kambodzsa: az ellenzék betiltása 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017, B8-0697/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0686/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
12.bek.bek.eredeti szövegkül.+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0686/2017ECR
B8-0689/2017Verts/ALE
B8-0692/2017GUE/NGL
B8-0694/2017S&D
B8-0696/2017ALDE
B8-0697/2017PPE
Külön szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:12.bek.

 3. Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0691/2017
(PPE, ECR)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz-244, 282, 18
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0695/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
C.preb.ESz+szóbeli módosítás 388, 124, 73
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0702/2017PPE
B8-0691/2017ECR
B8-0695/2017Verts/ALE
B8-0698/2017GUE/NGL
B8-0699/2017ALDE
B8-0701/2017S&D
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:zárószavazás (RC-B8-0691/2017)
Egyéb
Angelika Mlinar (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0695/2017 sz. közös állásfoglalási indítványt.
Molly Scott képviselőasszony a következő szóbeli módosítást terjeszti elő a C preambulumbekezdéshez:
„mivel 2000 óta Salvadorban legalább 120 nő ellen indult büntetőeljárás terhességmegszakítás vagy emberölés miatt, miután terhességük utolsó hónapjaiban elhalt a magzat, és közülük 26 nőt emberölésért, 23 nőt abortusz miatt elítéltek, és az elítéltek mindannyian rendkívül hosszú idejű börtönbüntetést kaptak, noha a nemzetközi normák szerint nem követtek el bűncselekményt; mivel e nők többsége fiatal, szegény, iskolázatlan és távoli közösségekből származik; mivel jelenleg két büntetőeljárás zajlik; mivel miután az érintett nők börtönben töltötték az elmúlt tíz évet, Teodora del Carmen Vásquez ügyét 2017. december 13-án megvizsgálta a másodfokú fellebbviteli bíróság és a fellebezését elutasították, Evelyn Beatriz Hernandez Cruz ítéletét pedig 2017 októberében helybenhagyták;”

 4. Intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozat: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapítása, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosítása ***I 

Jelentés: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
szavazás: határozat intézményközi tárgyalások megkezdésérőlNSz+444, 164, 7
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
EFDD, GUE/NGL, ENF:zárószavazás
Egyéb
A szavazást a GUE/NGL, a Verts/ALE és az EFDD képviselőcsoport kérte (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően).

 5. Az afganisztáni helyzet 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0678/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0678/2017PPE
B8-0679/2017Verts/ALE
B8-0680/2017EFDD
B8-0681/2017ALDE
B8-0682/2017GUE/NGL
B8-0683/2017ECR
B8-0684/2017S&D

 6. A rohindzsák helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány: RC-B8-0668/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
4.bek.1Verts/ALE+
17.bek.bek.eredeti szövegkül.+
24.bek.bek.eredeti szövegkül.+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0668/2017ECR
B8-0669/2017ALDE
B8-0670/2017PPE
B8-0671/2017EFDD
B8-0672/2017S&D
B8-0673/2017Verts/ALE
B8-0674/2017GUE/NGL
Külön szavazásra irányuló kérelmek
ECR:17., 24. bek.

 7. A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása 

Jelentés: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
9.bek.1GUE/NGL-
9.bek. után2GUE/NGL-
3GUE/NGLrész.
1+
2-
10.bek.4GUE/NGL-
11.bek.5GUE/NGL-
23.bek.6GUE/NGL-
28.bek.7GUE/NGL+
29.bek.8GUE/NGL+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+597, 6, 20
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:
3.mód.
1.rész„emlékezteti a Bizottságot, hogy az online tartalomra vonatkozó korlátozásokat jogszabályban kell rögzíteni, jól megfogalmazott, arányos, legitim módon és egyértelmű cél érdekében;”
2.rész„úgy véli ezért, hogy a tagállamok által a szolgáltatások – például a videómegosztó platformok – figyelemmel kísérésére irányuló bármely intézkedésnek a kiskorúak szexuális bántalmazással és online adathalászattal szembeni védelmére kell korlátozódnia;”

 8. A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai 

Jelentés: Notis Marias (A8-0387/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
2.bek. után3EFDDrész.
1+
2/ESz-200, 391, 23
4.bek.bek.eredeti szövegkül.+
5.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
14.bek.4EFDDNSz-231, 390, 2
16.bek. után18PPENSz-202, 399, 21
19.bek.8S&D+
22.bek.5EFDD-
bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+375, 228, 19
22.bek. után6EFDDNSz+337, 276, 9
7EFDDrész.
1/NSz+374, 184, 65
2/NSz-209, 392, 22
11Verts/ALENSz-284, 336, 4
25.bek.12Verts/ALE-
bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
26.bek.13Verts/ALENSz+347, 271, 7
29.bek.17TPPENSz-292, 299, 30
J.preb. után1EFDDrész.
1+
2-
M.preb.14PPENSz-250, 321, 54
9Verts/ALE+
N.preb.10Verts/ALEESz+323, 278, 17
O.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
T.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
U.preb. után15PPEESz-275, 326, 20
X.preb.2EFDDESz-284, 339, 0
AB.preb.16TPPE-
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+356, 206, 61
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:11., 13., 14., 17., 18. mód.
EFDD:4., 6., 7., 14., 18. mód.
PPE:17.mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:4.bek., O. preb.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
25.bek.
1.rész„hangsúlyozza a benyújtott petíciókban felvetett ügyek sokféleségét a belső piactól az igazságszolgáltatáson, az energiaügyön és a közlekedésen át az alapvető jogokig, az egészségügyig, a környezetvédelmi jogig, a fogyatékosságig és az állatjólétig, valamint a brexit polgárokat érintő különböző következményeiig;”
2.rész„kiemeli a 2016-ban beérkezett petíciók számában (1569) tapasztalt 10 %-os növekedést, és felhívja az európai intézményeket, hogy biztosítsanak elegendő létszámú személyzetet a petíciók kezeléséért felelős szolgálatokat, különösen a Petíciós Bizottság titkárságát;”
T.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „és támogatói”
2.résza fenti szövegrész
Verts/ALE:
5.bek.
1.rész„továbbra is különös kötelezettségének tekinti annak biztosítását, hogy az elfogadhatatlan vagy nem megalapozott petíciók elfogadhatatlannak nyilvánítása vagy lezárása ne szenvedjen aránytalanul hosszú késedelmet;”
2.rész„ehhez kapcsolódóan rámutat arra, hogy a petíció benyújtója számára alaposan meg kell indokolni az elfogadhatatlanságot, valamint a petíció megalapozatlanság miatti lezárását;”
S&D:
O.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „mielőbb” és „hogy ezek ne jelentsenek túlzott terhet a bizottság munkája szempontjából”, „közigazgatási”
2.résza fenti szövegrész
ALDE:
1.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „teljes”
2.résza fenti szövegrész
3.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „teljes”
2.résza fenti szövegrész
7.mód.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „teljes” és „teljes körű”
2.résza fenti szövegrész
22.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „sajnálja, hogy a Bizottság elmulasztotta az európai polgári kezdeményezésről szóló közelmúltbeli nem jogalkotási állásfoglaláson végzett munka, különösen a Petíciós Bizottság véleményének megfelelő figyelembe vételét, ezáltal az intézményközi megállapodást sem tartotta be maradéktalanul;”
2.résza fenti szövegrész

 9. Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája 

Jelentés: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
18.bek.bek.eredeti szövegkül.+
20.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+482, 112, 23
2/NSz+423, 161, 33
23.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz+312, 278, 17
45.bek.bek.eredeti szövegkül.+
46.bek.bek.eredeti szövegkül.+
81.bek.bek.eredeti szövegkül.+
85.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/NSz+305, 299, 10
2/NSz-286, 293, 23
86.bek.bek.eredeti szövegNSz+300, 299, 12
89.bek.bek.eredeti szövegkül/ESz+310, 278, 9
93.bek.bek.eredeti szövegNSz-232, 339, 30
110.bek.2Verts/ALE+
113.bek.bek.eredeti szövegkül.+
115.bek.3Verts/ALE+
133.bek.4Verts/ALE+
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+301, 249, 25
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:20., 85. bek.
S&D:20., 85., 86., 93. bek.
Verts/ALE:85., 86. bek.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:23., 45., 46., 81., 85., 86., 89., 113. bek.
Verts/ALE:93.bek.
ECR:18., 20., 23., 81., 85., 86. bek.
S&D:93.bek.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:
20.bek.
1.rész„üdvözli a Bizottságnak az interoperábilis elektronikus útdíjszedési rendszerekre vonatkozó szabványok létrehozására irányuló erőfeszítéseit és az euromatrica-irányelv közelgő felülvizsgálatát,”
2.rész„amelybe bele kellene foglalni a távolságalapú úthasználatidíj-rendszereket és a díjak szén-dioxid kibocsátáson alapuló differenciálását, valamint az aktualizált európai kibocsátási normákon alapuló differenciálás lehetőségét; úgy véli, hogy a távolságalapú úthasználatidíj-rendszerek kiterjesztése valamennyi személy- és könnyű tehergépjárműre alkalmazandó, ugyanakkor valamilyen formában rugalmasságot kell biztosítani a távoli és gyéren lakott területek számára;”
Verts/ALE:
85.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „2035-re”
2.résza fenti szövegrész
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat