Index 
Jegyzőkönyv
PDF 269kWORD 79k
2017. december 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az afganisztáni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (vita)
 4.Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája (vita)
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
5.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye
  
5.2.Kambodzsa: az ellenzék betiltása
  
5.3.Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye
 6.Az ülés folytatása
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Szavazások órája
  
8.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye (szavazás)
  
8.2.Kambodzsa: az ellenzék betiltása (szavazás)
  
8.3.Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye (szavazás)
  
8.4.Intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozat: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapítása, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosítása
  
8.5.Az afganisztáni helyzet (szavazás)
  
8.6.A rohindzsák helyzete (szavazás)
  
8.7.A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
  
8.8.A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (szavazás)
  
8.9.Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Petíciók
 14.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülések időpontja
 16.Az ülés berekesztése
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Az afganisztáni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az afganisztáni helyzet (2017/2932(RSP))

A vita időpontja: 2017. december 12. (2017.12.12-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi és Jaromír Štětina, a PPE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .


3. A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (vita)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásairól az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése alapján. [2017/2222(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Notis Marias (A8-0387/2017)

Notis Marias előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jude Kirton-Darling, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Yana Toom, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Peter Jahr, Virginie Rozière, Jarosław Wałęsa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Marlene Mizzi és Pál Csáky.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Artis Pabriks, Maria Grapini és Indrek Tarand.

Felszólal: Karmenu Vella és Notis Marias.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


4. Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája (vita)

Jelentés az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról [2016/2327(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Bas Eickhout előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Damiano Zoffoli (az ENVI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Massimiliano Salini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karoline Graswander-Hainz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Peter van Dalen, Ulrike Müller, Paloma López Bermejo, Jakop Dalunde, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, João Pimenta Lopes, Mireille D'Ornano, Markus Pieper és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Karmenu Vella és Bas Eickhout.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 és B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Soraya Post, Pavel Telička és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, Mark Demesmaeker és Notis Marias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Carlos Iturgaiz és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


5.2. Kambodzsa: az ellenzék betiltása

Állásfoglalási indítványok B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 és B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Marie-Christine Vergiat, Marc Tarabella, Petras Auštrevičius és Laima Liucija Andrikienė előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Jean-Paul Denanot, Ignazio Corrao és Herbert Dorfmann.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


5.3. Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye

Állásfoglalási indítványok B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 és B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

Marek Jurek, Molly Scott Cato, Miguel Urbán Crespo, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bernd Lucke, és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Iratxe García Pérez.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Marek Jurek, Nicola Caputo, Notis Marias, Ernest Urtasun és Wajid Khan.

Felszólal: Marek Jurek személyes okból, az eljárási szabályzat 164. cikkének megfelelően, Soraya Post és Stanislav Polčák felszólalását követően.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .

(Az ülést 11.36-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 és B8-0693/2017 (2017/3001(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0685/2017

(amely a B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017 és B8-0693/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0496)


8.2. Kambodzsa: az ellenzék betiltása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 és B8-0697/2017 (2017/3002(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0686/2017

(amely a B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-0696/2017 és B8-0697/2017) helyébe lép:

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Norica Nicolai, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0497)


8.3. Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017 és B8-0702/2017 (2017/3003(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0691/2017

(amely a B8-0691/2017 és B8-0702/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében.

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0695/2017

(amely a B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-0699/2017 és B8-0701/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Sabine Lösing, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0498)

Felszólalások

Molly Scott Cato szóbeli módosítást terjeszt elő a C. preambulumbekezdéshez. A szóbeli módosítást elfogadják.


8.4. Intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozat: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtása, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapítása, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosítása

Jelentés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítására irányuló javaslatról [COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT

Jóváhagyva

Felszólalások

Nicola Danti (az előadó helyettese) és Dennis de Jong a szavazás előtt.


8.5. Az afganisztáni helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az afganisztáni helyzet (2017/2932(RSP))

A vita időpontja: 2017. december 12. (2017.12.12-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2017. december 14. (2017.12.14-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalási indítványok B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 és B8-0684/2017 (2017/2932(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0678/2017

(amely a B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017, B8-0683/2017 és B8-0684/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi és Jaromír Štětina, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Kappel.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0499)


8.6. A rohindzsák helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 és B8-0674/2017 (2017/2973(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0668/2017

(amely a B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017, B8-0673/2017 és B8-0674/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis és Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas és Xabier Benito Ziluaga, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0500)


8.7. A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (szavazás)

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés [2015/2129(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0501)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt (előadó) a szavazás előtt.


8.8. A Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásai (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2016. évi tanácskozásairól az eljárási szabályzat 216. cikkének (7) bekezdése alapján. [2017/2222(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Notis Marias (A8-0387/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0502)


8.9. Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája (szavazás)

Jelentés az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról [2016/2327(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0503)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2017. december 13., szerda)

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: A foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (B8-0666/2017)
Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák és Notis Marias

Ajánlás a pénzmosás, az adókikerülés és az adókijátszás vizsgálatát követően (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)
Alex Mayer, Tibor Szanyi, Younous Omarjee, Branislav Škripek és Stanislav Polčák

Michael Gahler -jelentés - A8-0351/2017
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi és Andrejs Mamikins

Godelieve Quisthoudt-Rowohl -jelentés - A8-0365/2017
Michaela Šojdrová és Csaba Sógor

Alyn Smith -jelentés - A8-0382/2017
Andrejs Mamikins

(Szavazások órája: 2017. december 14., csütörtök)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az afganisztáni helyzetről (RC-B8-0678/2017)
Daniel Hannan és Andrejs Mamikins

Állásfoglalásra irányuló indítvány a rohindzsák helyzetéről (RC-B8-0668/2017)
Daniel Hannan

Anna Maria Corazza Bildt -jelentés - A8-0368/2017
Alex Mayer, Urszula Krupa és Maria Grapini

Notis Marias -jelentés - A8-0387/2017
Csaba Sógor, Maria Grapini és Notis Marias

Bas Eickhout -jelentés - A8-0356/2017
Lucy Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Maria Grapini és Seán Kelly.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Az eljárási szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

- Javaslat a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Javaslat a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

CULT, PECH, EMPL, BUDG, ECON

- Javaslat a mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról (13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Módosított javaslat a 904/2010/EU rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletről (COM(2017)0706 - C8-0441/2017 - 2017/0248(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

BUDG

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az elektromos halászat végleges betiltásáról (B8-0648/2017)

utalva

illetékes :

PECH

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Irma hurrikán által sújtott régiók javára történő igénybevételéről (B8-0657/2017)

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

DEVE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az elhízás elleni küzdelemről és fellépésről (B8-0658/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány az „Európa a polgárokért” programról (B8-0659/2017)

utalva

illetékes :

CULT


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az elnökök értekezlete 2017. november 15-i határozatát követően)

CULT bizottság

- Az európai ifjúsági stratégia végrehajtásáról szóló jelentés (2017/2259(INI))
(vélemény: EMPL)

- Strukturális és pénzügyi akadályok a kultúrához való hozzáférésben (2017/2255(INI))

DEVE bizottság

- A fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása (2017/2258(INI))
(vélemény: BUDG)

ECON bizottság

- A pénzügyi szolgáltatások szabályozása és felügyelete terén az EU és a harmadik országok között fennálló kapcsolatok (2017/2253(INI))

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2018. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2017/2260(INI))
(vélemény: CULT)

ENVI bizottság

- Az egységes egészségügyi megközelítés szerinti európai cselekvési terv az antimikrobiális rezisztencia (AMR) leküzdése érdekében (COM(2017)0339 - 2017/2254(INI))
(vélemény: AGRI, ITRE)

LIBE bizottság

- Éves jelentés a schengeni térség működéséről (2017/2256(INI))

TRAN bizottság

- Európa mozgásban: az EU-n belüli mobilitás jövőjét biztosító menetrend (COM(2017)0283 - 2017/2257(INI))
(vélemény: ENVI)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az elnökök értekezlete 2017. november 15-i határozatát követően)

- A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosítása (10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD))
bizottságok: ECON, AFCO

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az elnökök értekezlete 2017. november 15-i határozatát követően)

TRAN bizottság

- Az 561/2006/EK rendelet módosítása a napi és heti maximális vezetési időkre, a minimális szünetekre és a napi és a heti minimális pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, valamint a 165/2014/EU rendelet módosítása a tachográfok révén történő helymeghatározás tekintetében (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- A közúti fuvarozási ágazatban a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
(vélemény: EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

FEMM bizottság

- Az őslakos népeket érő jogsértések a világban, beleértve a nagyarányú földszerzést (2017/2206(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
(vélemény: FEMM)

INTA bizottság

- A Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlások az EU és Azerbajdzsán közötti átfogó megállapodásról szóló tárgyalásokról (2017/2056(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFET
(vélemény: INTA)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdése)

JURI bizottság
- A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása (átdolgozás) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE
(vélemény: DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI, PETI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdése))


13. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2017. december 7.

(*) titkos név

(*) (1045/2017); (*) (1046/2017); Giuseppe Russo (1047/2017); Isidoro Villani (1048/2017); Antonio Carluccio (1049/2017); Pietro Varlese (1050/2017); Giuseppe Condorelli (1051/2017); (*) (1052/2017); Pietro Varlese (1053/2017); Sabrina Blume (1054/2017); Arie Rijkenberg (1055/2017); (*) (1056/2017); (*) (1057/2017); (*) (1058/2017); (*) (1059/2017); Graziano Giampaolo Petrachi (1060/2017); Antonia Battaglia (1061/2017); Walter Achille Giovanni Serpagli (Il mio cuore per la tua Vita) (1062/2017); (*) (1063/2017); (*) (1064/2017); (*) (1065/2017); Jens Genzer (1066/2017); Cecilia Leandri (1067/2017); (*) (1068/2017); Fabiano Filippin (1069/2017); (*) (1070/2017); Liviu-Ovidiu Ionescu (1071/2017); (*) (1072/2017); Sander Loones (1073/2017); Jānis Kuzins (1074/2017); (*) (1075/2017); Ana Wakenhut (1076/2017); (*) (1077/2017); Francisco Alfonso Garrido (1078/2017); (*) (1079/2017); Theodoros Katziani (1080/2017); (*) (1081/2017); (*) (1082/2017); (*) (1083/2017); (*) (1084/2017); (*) (1085/2017); (*) (1086/2017); Manuel Ameller Reurer (1087/2017); (*) (1088/2017); (*) (1089/2017); (*) (1090/2017); Philip Dunn (1091/2017); (*) (1092/2017); (*) (1093/2017); (*) (1094/2017); (*) (1095/2017); Flavio Miccono (1096/2017); Flavio Miccono (1097/2017); (*) (1098/2017); (*) (1099/2017); (*) (1100/2017); (*) (1101/2017); (*) (1102/2017); (*) (1103/2017); (*) (1104/2017); (*) (1105/2017); (*) (1106/2017); (*) (1107/2017); Eliseo Trombetta (1108/2017); (*) (1109/2017); (*) (1110/2017); (*) (1111/2017); (*) (1112/2017); Victor Diaconu (1113/2017); Jens Genzer (1114/2017); (*) (1115/2017); (*) (1116/2017); (*) (1117/2017); (*) (1118/2017); (*) (1119/2017); Belarmino Teixeira (1120/2017); Joan Caball Subirana (1121/2017); Mikael Sandberg (1122/2017); Belarmino Teixeira (1123/2017); Markus Michael Uetz (1124/2017); (*) (1125/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (1126/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (1127/2017); Jānis Jaudzems (1128/2017); Victor Diaconu (1129/2017); Mateo Lafragua Álvarez (1130/2017); James Ennis (1131/2017); (*) (1132/2017); Natalie Holder (1133/2017); (*) (1134/2017); (*) (1135/2017); Paulo Constantino (1136/2017); Philipp Schmagold (1137/2017); Annika Lepistö (1138/2017); Maria Gaetana Greco (1139/2017); Christian Ries (1140/2017); Bernd Hefenbrock (1141/2017); (*) (1142/2017); (*) (1143/2017); (*) (1144/2017); (*) (1145/2017); (*) (1146/2017); Jens Genzer (1147/2017); (*) (1148/2017); Jens Genzer (1149/2017); Guido Emanuele Galasso (1150/2017).


14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. január 15–18.


16. Az ülés berekesztése

Az ülést 13.02-kor berekesztik.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferreira, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lalonde, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat