Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D και ALDE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή EMPL: Michael Detjen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Simona Bonafè αντί του Nicola Caputo

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Nicola Caputo αντί της Simona Bonafè

επιτροπή CONT: Wolf Klinz αντί του Hannu Takkula

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου