Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna S&D och ALDE:

EMPL-utskottet: Michael Detjen

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Simona Bonafè i stället för Nicola Caputo

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Nicola Caputo i stället för Simona Bonafè

CONT-utskottet: Wolf Klinz i stället för Hannu Takkula

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy