Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk

8. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Zpravodaj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Zpravodajka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 16. ledna 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí