Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 15. siječnja 2018. - Strasbourg

8. Pregovori prije prvog čitanja u Parlementu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području    slobode, sigurnosti i pravde te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (COM(2017) 0352 –    C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutrašnjeg dana, utorka 16. siječnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Posljednje ažuriranje: 3. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti