Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg

8. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 i decyzję Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Sprawozdawca Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Sprawozdawczyni: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, do północy dnia następnego, tj. wtorku 16 stycznia 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności