Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 15. ledna 2018 - Štrasburk

11. Plán práce
CRE

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního lednového plenárního zasedání (PE 616.538/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla odložena rozprava a hlasování o zprávě, kterou předkládá Gabriel Mato (A8-0381/2017): Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření.

Vystoupili: Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE s žádostí, aby předseda uplatnil článek 175 jednacího řádu, a Gabriel Mato (zpravodaj) proti oběma žádostem.

Parlament žádost zamítl JH (119 pro, 224 proti, 9 se zdrželo).

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla zařazena otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě o Smlouvě o zákazu jaderných zbraní (O-000097/2017).

Vystoupili: Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který navrhl, aby byla otázka zařazena na pořad jednání únorového plenárního zasedání.

Parlament žádost zamítl JH (144 pro, 204 proti, 5 se zdrželo).

°
° ° °

Vystoupil Mark Demesmaeker ke skutečnosti, že skupině poslanců, kteří chtěli navštívit osoby usilující o nezávislost Katalánska, byl zakázán vstup do věznice v obci Estremera a aby požádal předsedu, aby se obrátil na španělské orgány (předseda vzal žádost na vědomí).

°
° ° °

Středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo zařazeno prohlášení Komise: „Rozsáhlá propouštění v evropských konkurenceschopných podnicích – případ Siemens“.

Vystoupil Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (168 pro, 178 proti, 12 se zdrželo).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí