Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 15. januar 2018 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2018 (PE 616.538/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at udsætte forhandlingen og afstemningen om betænkning af Gabriel Mato (A8-0381/2017): Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger.

Talere: Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der anmodede formanden om at lade forretningsordenens artikel 175 finde anvendelse, og Gabriel Mato (ordfører) mod begge anmodninger.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (119 for, 224 imod, 9 hverken/eller).

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at tilføje forespørgsel til mundtlig besvarelse til Rådet om traktaten om forbud mod nukleare våben (O-000097/2017).

Talere: Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der foreslog at opføre emnet på dagsordenen for mødeperioden i februar.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (144 for, 204 imod, 5 hverken/eller).

°
° ° °

Indlæg af Mark Demesmaeker om, at en gruppe medlemmer var blevet forment adgang til fængslet i Estremera, hvor de ville besøge indsatte katalanske selvstændighedsforkæmpere, og han anmodede formanden om at tage kontakt med de spanske myndigheder (formanden tog anmodningen til efterretning).

°
° ° °

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at tilføje en redegørelse fra Kommissionen: "Masseafskedigelser i konkurrencedygtige europæiske virksomheder – Siemens".

Indlæg af Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (168 for, 178 imod, 12 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik