Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 15. tammikuuta 2018 - Strasbourg

11. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Tammikuun 2018 (PE 616.538/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

GUE/NGL-ryhmän pyyntö siirtää keskustelua ja äänestystä Gabriel Maton mietinnöstä (A8-0381/2017): Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla.

Puheenvuorot: Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka pyysi puhemiestä käyttämään työjärjestyksen 175 artiklaa, ja Gabriel Mato (esittelijä) vastustaakseen näitä kahta pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (119 puolesta, 224 vastaan, 9 tyhjää).

Tiistai

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle neuvostolle esitettävä suullisesti vastattava kysymys ydinkieltosopimuksesta (O-000097/2017).

Puheenvuorot: Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, ja Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka ehdotti asian ottamista helmikuun istuntojakson esityslistalle.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (144 puolesta, 204 vastaan, 5 tyhjää).

°
° ° °

Mark Demesmaeker käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi, että parlamentin jäsenistä koostuvalta ryhmältä kiellettiin pääsy Estremeran vankilaan tapaamaan pidätettyjä katalonialaisia itsenäisyysaktivisteja. Hän pyysi puhemiestä ottamaan asian esille Espanjan viranomaisten kanssa (puhemies pani asian merkille).

°
° ° °

Keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

GUE/NGL-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle komission julkilausuma: ”Joukkoirtisanomiset kilpailukykyisissä yrityksissä Euroopassa – Siemensin tapaus”.

Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (168 puolesta, 178 vastaan, 12 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö